Category: real klub Edukacja i Nauka

Dojrzewanie jest bardzo trudnym okresem. Gdyż najczęściej towarzyszy temu bunt przeciwko dorosłym, czy powszechnie przyjętym zasadom. Nie byłoby w tym nic dziwnego, jeśliby nie owo, że w owym czasie to właśnie młodzież wyrządza sobie...